Download IQUNIX: Sách hướng dẫn (Manual), Driver, Firmware các dòng sản phẩm IQUNIX

Lưu ý:

  • Việc cài đặt không chính xác Driver hoặc Phần mềm có thể khiến thiết bị hoạt động sai hoặc hư hỏng.
  • Vui lòng KHÔNG dùng Driver hoặc Firmware của sản phẩm này với dòng sản phẩm khác.
  • Vui lòng làm theo hướng dẫn từ IQUNIX Việt Nam trước khi tiến hành cài đặt, hay cập nhật firmware để tránh hư hỏng thiết bị.

IQUNIX sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự cố do bạn sử dụng sai hướng dẫn.

ManualDriverFirmware
ZX75 ManualSắp có——
OG80 ManualSắp có——
A80 ManualSắp có——
L80 ManualSắp có——
M80 ManualSắp có——
F96 ManualF96 Driver——
F60-2020 ManualF60-2020 DriverF60-2020 Firmware 
(ANSI Ver.6.17)
Slim 87/108 ManualSLIM87 Firmware 
(ANSI Ver. 0101-20200521)

SLIM108 Firmware 
(ANSI Ver. 0101-20200602)
ZX-1 Manual
ZX-1 Case Compatibility
Khác
Guide to Replace Large Keys
Hot-Swap Switches Compatibility
Fronted Height comparison